Món Ngon Hoàng Ty

Cua Lột Chiên Bơ

Cua Lột Chiên Bơ

Đặt món 0908449118..

90,000 đ Ex Tax: 90,000 đ

Cơm Chiên Hoàng Ty Nổi Tiếng Chicago

Cơm Chiên Hoàng Ty Nổi Tiếng Chicago

Đặt món 0908449118..

150,000 đ Ex Tax: 150,000 đ

Chạo Tôm Bánh Hỏi

Chạo Tôm Bánh Hỏi

Đặt món 0908449118..

230,000 đ Ex Tax: 230,000 đ

Chả Giò Tôm Hoàng Ty

Chả Giò Tôm Hoàng Ty

Đặt món 0908449118..

80,000 đ Ex Tax: 80,000 đ

Thực Đơn

Menu Hoàng Ty Trang 43 - 44

Menu Hoàng Ty Trang 43 - 44

..

0 đ Ex Tax: 0 đ

Menu Hoàng Ty Trang 41 - 42

Menu Hoàng Ty Trang 41 - 42

..

0 đ Ex Tax: 0 đ

Menu Hoàng Ty Trang 39 - 40

Menu Hoàng Ty Trang 39 - 40

..

0 đ Ex Tax: 0 đ

Menu Hoàng Ty Trang 37 - 38

Menu Hoàng Ty Trang 37 - 38

..

0 đ Ex Tax: 0 đ

Đặc Sản Trảng Bàng Hoàng Ty

Cua Lột Chiên Bơ

Cua Lột Chiên Bơ

Đặt món 0908449118..

90,000 đ Ex Tax: 90,000 đ

Cơm Chiên Hoàng Ty Nổi Tiếng Chicago

Cơm Chiên Hoàng Ty Nổi Tiếng Chicago

Đặt món 0908449118..

150,000 đ Ex Tax: 150,000 đ

Chạo Tôm Bánh Hỏi

Chạo Tôm Bánh Hỏi

Đặt món 0908449118..

230,000 đ Ex Tax: 230,000 đ

Chả Giò Tôm Hoàng Ty

Chả Giò Tôm Hoàng Ty

Đặt món 0908449118..

80,000 đ Ex Tax: 80,000 đ

Khuyến Mãi