Món Ngon Hoàng Ty

Bánh Canh Đặc Biệt

Bánh Canh Đặc Biệt

Đặt món 0908449118..

62,000 đ Ex Tax: 62,000 đ

Bánh Canh Thịt Nạc

Bánh Canh Thịt Nạc

Đặt món 0908449118..

40,000 đ Ex Tax: 40,000 đ

Bánh Canh Thịt Bắp

Bánh Canh Thịt Bắp

Đặt món 0908449118..

40,000 đ Ex Tax: 40,000 đ

Bánh Canh Móng

Bánh Canh Móng

Đặt món 0908449118..

60,000 đ Ex Tax: 60,000 đ

Thực Đơn

Bánh Canh Đặc Biệt

Bánh Canh Đặc Biệt

Đặt món 0908449118..

62,000 đ Ex Tax: 62,000 đ

Bánh Canh Thịt Nạc

Bánh Canh Thịt Nạc

Đặt món 0908449118..

40,000 đ Ex Tax: 40,000 đ

Bánh Canh Thịt Bắp

Bánh Canh Thịt Bắp

Đặt món 0908449118..

40,000 đ Ex Tax: 40,000 đ

Bánh Canh Móng

Bánh Canh Móng

Đặt món 0908449118..

60,000 đ Ex Tax: 60,000 đ

Đặc Sản Trảng Bàng Hoàng Ty

Bánh Canh Đặc Biệt

Bánh Canh Đặc Biệt

Đặt món 0908449118..

62,000 đ Ex Tax: 62,000 đ

Bánh Canh Thịt Nạc

Bánh Canh Thịt Nạc

Đặt món 0908449118..

40,000 đ Ex Tax: 40,000 đ

Bánh Canh Thịt Bắp

Bánh Canh Thịt Bắp

Đặt món 0908449118..

40,000 đ Ex Tax: 40,000 đ

Bánh Canh Móng

Bánh Canh Móng

Đặt món 0908449118..

60,000 đ Ex Tax: 60,000 đ